Individuální kurzy

Individuální kurzy francouzštiny a češtiny

 

Individuální kurzy 

Individuální kurzy se mohou konat v našich prostorách, ve Vaší firmě nebo přímo u Vás doma. Kurzy jsou vhodné pro ty, kteří narazili na specifický problém při studiu jazyka a odpovídají přesně daným potřebám. Náš přístup „A la carte“ umožňuje se v kurzu zaměřit na konkrétní lekce nebo jen na jednotlivé gramatické jevy či slovní zásobu. To vede k lepšímu a rychlejšímu pochopení problému.

Rozvrh hodin je flexibilní a může se měnit dle požadavků studenta (nejméně 24 hodin před konáním kurzu). Tento způsob výuky je rovněž vhodný pro vytížené osoby, které nemají dost času na navštěvování pravidelných skupinových kurzů.

Soukromé kurzy

Soukromé kurzy (pro 2 - 3 studenty) mají stejné výhody jako kurzy individuální. Je však možné se podělit o náklady. Cena od 300,- Kč/60 min/osobu. Tento typ kurzu je vhodný mj. pro skupinku přátel/kolegů, kteří mají stejné cíle a stejnou úroveň znalostí jazyka.

 

Jak individuální, tak soukromé kurzy jsou přizpůsobeny rytmu a specifickým potřebám studenta/-ů.

 

individuální kurzy