Kurzy češtiny

Skupinové kurzy všech úrovní, konverzační kurzy, individuální a soukromé kurzy

 

 

Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé probíhají v malých skupinách.

Pro všechny úrovně používáme vlastní výukový materiál (podklady v tištěné formě i audionahrávky) a klademe důraz na komunikaci. Používáme také aktuální dokumenty (např. rádiové záznamy nebo novinové články).

Naším cílem je propojit výuku jazyka s pochopením systému fungování české společnosti.

Kurzy češtiny pro začátečníky jsou určeny zejména francouzsky mluvícím studentům, neboť výuka probíhá jak v češtině, tak částečně ve francouzštině. Jde o ideální řešení týkající se vysvětlování slovní zásoby a gramatiky (neztrácí se tolik času), aniž by se muselo postupovat přes třetí jazyk (někdy bývá dost zavádějící). Díky tomuto přístupu mívají studenti podobné problémy s pochopením konkrétních výrazů nebo pojmů (což se může vyskytnout ve skupinách se studenty několika rodných jazyků).

Nově je vytvořena i skupina pro anglofonní studenty.

 

Dále připravujeme iniciační kurzy češtiny. Tyto kurzy budou probíhat v dopoledních/odpoledních hodinách. Přesný čas a den bude upřesněn. Pokud byste o tento typ kurzu měli zájem, zašlete požadavek na náš e-mail.

 

Novinka - „soukromé“ kurzy

Kdykoliv lze zorganizovat i výuku určenou určité skupině lidí se stejnou znalostí jazyka (přátelé, kolegové, studenti z dřívějších kurzů) a přizpůsobit tak nejen čas/den vyučování, ale i pedagogický obsah. Ideální formát pro dva až tři studenty.

 

Více informací o jednotlivých úrovních najdete v odkazech – „Reference k úrovním znalosti francouzštiny“.

 

kurzy češtiny